Kuulen usein kysymyksen, mitä hyötyä BNI:stä oikeastaan on myynnin kannalta?
Tuotestrategian näkökulmasta asiaa voidaan tarkastella seuraavasti. Yrityksen tehtävä on määrittää, mitä se myy, kenelle se myy, miksi asiakas ostaa sitä, mitä se myy sekä miten se myy ja löytää oikeat asiakkaat?
Kun yritys tietää vastaukset näihin, se laittaa ”verkkoja vesille” eli tavalla tai toisella markkinoi ja vieläpä tarkemmin ottaen tekee markkinointiviestintää […]