BNI menestyy Givers Gain -periaatteen ansiosta. Jakamalla bisnesmahdollisuuksia muille, saat niitä vastavuoroisesti takaisin.
”Mitä enemmän jaat, sitä enemmän saat!”
MITÄ BNI TARJOAA:
Hyvin organisoidun työskentelymallin, joka mahdollistaa muiden ihmisten kontaktiverkon hyödyntämistä

Kun kokoonnutaan viikoittain ja tavataan one-to-one tapaamisten merkeissä, tämä luo luonnollisesti pohjan sille, miten kunkin kontaktiverkostot saadaan ryhmän hyödyksi.

Viikoittaisen myyntikokouksen, jossa jäsenet toteuttavat hyvin organisoitua kokousagendaa

Kun on selkeä agenda, kokoukset […]